MMXV Content System Management

MMXVGrejStænger og hjulFiskestangsguide

Fiskestangsguide

Fisknu.dk har en ganske god guide til fiskestænger. Du kan læse den her, men den er også at finde på www.fisknu.dk/category/fiskestaenger-guide-230. Herunder har jeg lagt nogle egne foto til.

fiskestænger/berkley_stænger_702.jpg

Denne fiskestangsguide har til formål at hjælpe med at målrette valgmulighederne og at finde den rigtige fiskestang. Guiden kan naturligvis ikke erstatte en god personlig vejledning hos en seriøs fiskegrejsforhandler, [...].

Der spørges ofte til en fiskestang, som skal bruges til „det hele“. Dette kan desværre ikke lade sig gøre. For at bruge et eksempel fra en anden branche: Man kan ikke køre formel 1 med en jeep, eller køre taxa med med lastbil. Man kan vælge nogle allround biler, som kan bruges til forskellige formål, men man skal være klar over at det er et kompromis. Det samme gælder for fiskestænger.

Vi starter med at opdele stængerne efter de forskellige fiskemetoder:

Put & Take fiskeri

Kort fiskestang til put&takeFiskeri med kunstagn (woblere, spinnere, blink m.m.): En blødere topdel hjælper med at kaste kunstagnet ud. Man plejer her i put & take at bruge kunstagn mellem 5 og 15 g.
Stanglængde: 7'-9'.
Vores anbefaling: En 8's stang, kastevægt ca. 5-20 g.

Fiskeri med almindelig flåd, orm, Powerbait eller lignende: Her har man flere valgmuligheder med stangen, og det kan være en fordel at have en lidt længere stang for bedre at kunne styre flåden. Stanglængde: 8-10'.
Vores anbefaling: 9', kastevægt ca. 15-30.

Kystfiskeri efter havørreder

Fisker man fra de danske kyster, så sker det mest med kystblink eller kystwoblere efter havørrede. Nogle gange er det vigtigt med lange kast for at få success. Dette kræver en velafbalanceret fiskestang, en så tynd som mulig line, og ikke mindst at vælge en fiskestang med den helt rigtige kastevægt. Hvilken kastevægt der vælges afhænger af dybden hvor der fiskes og strømmen.
Stanglængde: 9'-10'
Vores anbefaling: 9', kastevægt: ca. 10-35 g.

Åfiskeri efter laks, havørred og bækørred

Her antages det at der tales om spinnefiskeri og ikke fiskeri med orm. Stangvalget her er ikke kun afhængig af kastevægten, men også af fiskens størrelse og fiskevandet.

Nedenstående er nogle eksempler:

  • Fiskeri i brede åer efter laks eller store havørreder: 10'-11', kastevægt 15-40 g.
  • Fiskeri i mindre åer efter havørred: 9'-10', kastevægt 10-35 g.
  • Fiskeri efter mindre fisk, som bækørred og stalling: 7'-8', kastevægt: 3-20 g.

Jerkbaitfiskeri

Jerkbaitfiskeri er blevet mere og mere populært her i Danmark. Det er en meget spændende fiskemetode, fordi man selv skal gøre agnet livlig i vandet. Dette kræver at jerkbaitstangen er stiv for at få bedre kontrol over agnet.

Normalt er jerkbaitstængerne hertil korte og stive, dvs. 6-8', men der kan også bruges længere fiskestænger om nødvendigt, som hvis der er forhindringer ned til fiskevandet.

Vores anbefaling: 6'-8', kastevægt: afhængig af agnet man ønsker at fiske med. Der findes jerbait agn, der kun vejer 10g, f.eks. Savage Gear 4 Play, og agn, der vejer langt over 100g.

Surfcasting / kystfiskeri efter fladfisk

Kystfiskeri efter skrubber ved Lyngså StrandSurfcasting kræver lange og robuste fiskestænger – ikke fordi fladfiskene er så tunge, men fordi fiskeriet kræver at man har tunge vægte (bly) på for at kaste langt ud og for at understrømmen ikke hurtigt driver forfanget tilbage til kysten. Her bruges mest stænger fra 11'-14' og vægte fra 50-250 g.

Nordsøen og andre steder med stærk strøm: 13' eller 14', kastevægt 150-250g. Resten af Danmark og ved kyster med mindre strøm: 11'-13', 50-150g.

Fiskeri efter makrel og sild

Her er fiskene igen heller ikke så store eller tunge. Man bruger ved denne type fiskeri endnu stivere stænger, fordi det meste af vægten ca. 30-60 g bruges i spidsen.
Vores anbefaling: 9'-11', 30-80 g.

Karpefiskeri

Karpestænger er tynde, lange og robuste, og de kan stort set kun bruges til dette formål.
Vores anbefaling: 12'.

Teleskopstænger

Der findes også teleskopstænger, der der opdelt i flere dele. Disse er praktiske at transportere under rejser eller hvis man har problemer med pladsmangel. Er pladsen ikke et problem, så anbefaler vi at vælge en stang i så få dele som muligt, normalt 2- eller 3-dels-stænger. Grunden til dette er at de er mere robuste og som regel har en længere levetid.

Stænger til multihjul

Havstænger på Tinker af HirtshalsFiskestænger til multihjul benyttes tit til jerkbaitfiskeri og vertikal jigging, men de kan bruges til alle former for fiskeri. Leder du efter en fiskestang til multihjul, så er det en stor fordel at vælge en stang med pistolgreb. Grunden til dette er at pistolgrebet gør det nemmere for lystfiskeren at holde sfisketangen i balance. Uden dette greb plejer fiskestangen at rykke enten til venstre eller til højre når multihjulet sidder i toppen. [...].