976501742
  • Serritslev Put&Take
  • Nørresundby Harbor
  • Sæby Harbor
  • Klokkerholm Møllesø
  • Nørrelyngby Beach

Sandart

10. april 2014   -Spisefisk Sportsfisk Ferskvandsfiskeri

fisk/sandart_333.png

Names

LatinLucioperca lucioperca
DanishSandart
SwedishGös
NorwegianGjørs
EnglishPikeperch
GermanZander

Family

FamilyAborrefamilien
– latinPercidae
ClassPigfinnefisk
– latinPerciformes

Biology

Sandarten er en bundfisk, der lever i ferskvand

Max sizes

Weightlenght
18 kg130 cm

Fishing

Sandarten er en spisefisk og som sportsfisk kan den fiskes ved åfiskeri og søfiskeri.

Fishing methods

AnglingAgnfisk
Spin fishingBlink, spinner, wobler

Minimum size

50 cm

Protection periods

1.-31. maj

Fishing Calendar

Catch chances

Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Stream fishing  
Lake fishing  

Definition    Low season    High season    Protection periods


Fish species

Garfishfisk/hornfisk_333.png
Perchfisk/aborre_333.png
Ål  (danish)fisk/aal_333.png
Ålekvabbe  (danish)fisk/aalekvabbe_333.png
Bækørred  (danish)fisk/bækørred_foto_333.png
Brasen  (danish)fisk/brasen_333.png
Brisling  (danish)fisk/brisling_333.png
Fjæsing  (danish)fisk/fjæsing_333.png
Fjeldørred  (danish)fisk/fjeldoerred_333.png
Gedde  (danish)fisk/gedde_333.png
Grundling  (danish)fisk/grundling_333.png
Havkat  (danish)fisk/havkat_333.png
Havørred  (danish)fisk/oerred_333.png
Helt  (danish)fisk/helt_333.png
Ising  (danish)fisk/ising_333.png
Karpe  (danish)fisk/karpe_333.png
Karusse  (danish)fisk/karusse_333.png
Kildeørred  (danish)fisk/kildeoerred_333.png
Knude  (danish)fisk/knude_333.png
Laks  (danish)fisk/laks_333.png
Lange  (danish)fisk/lange_333.png
Lyssej (lubbe)  (danish)fisk/lubbe_333.png
Makrel  (danish)fisk/makrel_333.png
Mørksej  (danish)fisk/sej_333.png
Multe  (danish)fisk/multe_333.png
Pighaj  (danish)fisk/pighaj_333.png
Pighvar  (danish)fisk/pighvarre_333.png
Regnbueørred  (danish)fisk/regnbueoerred_333.png
Rimte  (danish)fisk/rimte_333.png
Rødspætte  (danish)fisk/rødspætte_333.png
Rudskalle  (danish)fisk/rundskalle_333.png
Sandart  (danish)fisk/sandart_333.png
Sild  (danish)fisk/sild_333.png
Skalle  (danish)fisk/skalle_333.png
Skrubbe  (danish)fisk/skrubbe_333.png
Slethvarre  (danish)fisk/slethvarre_333.png
Stalling  (danish)fisk/stalling_333.png
Stenbider  (danish)fisk/stenbider_333.png
Suder  (danish)fisk/suder_333.png
Torsk  (danish)fisk/torsk_333.png
Ulk  (danish)fisk/ulk_333.png

Fish and places

MMX-CMS v.3.1.0 - 2021.04.16. ViggoWeb ©2015-2021