970341002
  • Serritslev Fiskepark
  • Nørresundby Havn
  • Sæby Havn
  • Klokkerholm Møllesø
  • Nørrelyngby Strand

Ising

30. april 2014   -Spisefisk Fladfisk Saltvandsfiskeri

fisk/ising_333.png

Navne

LatinLimanda limanda
DanskIsing
SvenskSanskädda
NorskSandflyndre
EngelskDab
TyskKleische

Familie

FamilieFlynderfamilien
– latinPleuronectidae
OrdenFladfisk
– latinPleuronectiformes

Biologi

Isingen er en fladfisk, der lever på bunden i saltvand. Den minder meget om rødspætten og skrubben men er lidt mindre. Man kan kende den på, at sidelinjen på oversiden slår en kraftig bue lige efter hovedet. Fører du en finger op og ned ad sidelinjen, føles den glat fra hovede til hale men ru den modsatte vej.

Maksimale størrelser

Vægtlængde
1,3 kg45 cm

Fiskeri

Isingen er en spisefisk på line med rødspætter og skrubber, og som sportsfisk kan den fiskes det meste af året ved havfiskeri og kystfiskeri, hvor der mindst er 5 meter vanddybde; det vil sige fra moler og havneanlæg eller dybe render tæt på kysten.

Isingen er ikke kræsen og fanges nogenlunde på samme måde som rødspætter og skrubber med fladfiskeforfang med sandorm, sandigler, sildestykker, muslinger o.lign.

Fiskerimetoder

MedefiskeriSandorm og -igler, sildestykker, muslinger

Mindstemål

Saltvand25 cm

Fiskekalender

Fangstchancer

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Havfiskeri  
Kystfiskeri  

Forklaring    Lavsæson    Højsæson    Fredning


Fiskearter

Aborrefisk/aborre_333.png
Ålfisk/aal_333.png
Ålekvabbefisk/aalekvabbe_333.png
Bækørredfisk/bækørred_foto_333.png
Brasenfisk/brasen_333.png
Brislingfisk/brisling_333.png
Fjæsingfisk/fjæsing_333.png
Fjeldørredfisk/fjeldoerred_333.png
Geddefisk/gedde_333.png
Grundlingfisk/grundling_333.png
Havkatfisk/havkat_333.png
Havørredfisk/oerred_333.png
Heltfisk/helt_333.png
Hornfiskfisk/hornfisk_333.png
Isingfisk/ising_333.png
Karpefisk/karpe_333.png
Karussefisk/karusse_333.png
Kildeørredfisk/kildeoerred_333.png
Knudefisk/knude_333.png
Laksfisk/laks_333.png
Langefisk/lange_333.png
Lyssej (lubbe)fisk/lubbe_333.png
Makrelfisk/makrel_333.png
Mørksejfisk/sej_333.png
Multefisk/multe_333.png
Pighajfisk/pighaj_333.png
Pighvarfisk/pighvarre_333.png
Regnbueørredfisk/regnbueoerred_333.png
Rimtefisk/rimte_333.png
Rødspættefisk/rødspætte_333.png
Rudskallefisk/rundskalle_333.png
Sandartfisk/sandart_333.png
Sildfisk/sild_333.png
Skallefisk/skalle_333.png
Skrubbefisk/skrubbe_333.png
Slethvarrefisk/slethvarre_333.png
Stallingfisk/stalling_333.png
Stenbiderfisk/stenbider_333.png
Suderfisk/suder_333.png
Torskfisk/torsk_333.png
Ulkfisk/ulk_333.png

Fisk og steder

MMX-CMS v.3.1.0 - 2021.04.16. ViggoWeb ©2015-2021