969259843
  • Serritslev Fiskepark
  • Nørresundby Havn
  • Sæby Havn
  • Klokkerholm Møllesø
  • Nørrelyngby Strand

Skrubbe

5. februar 2014   -Spisefisk Fladfisk Saltvandsfiskeri Fjordfiskeri

fisk/skrubbe_333.png

Skrubben er en fladfisk. Kropsform og farver minder om rødspætten og den kan endda have røde prikker. Men unikt for skrubben er at dens mørke overside (øjesiden) er ru, specielt langs sidelinjen og på hovedet.

Fladfisk fødes ikke flade, men „vender sig“ på et tidspunkt under opvæksten og bliver flade. En trediedel af skrubberne vender sig til venstre.

Skrubbe med røde pletter kaldes „leps“ og er bastarder mellem rødspætter og skrubber.

Navne

LatinPlatichthys flesus
DanskSkrubbe
SvenskSkrubba / Flyndre
NorskSkrubbe
EngelskFlounder / Fluke
TyskFlunder / Butt

Familie

FamilieFlynderfamilien
– latinPleuronectidae
OrdenFladfisk
– latinPleuronectiformes

Biologi

Skrubberne opholder sig på blandet bund på lavt vand om sommeren og søger om vinteren til større vanddybder ned til 120 meter. Om sommeren kan unge skrubber søge langt op i åernes ferske vand.

Skrubben æder blandt andet børsteorme, muslinger, småfisk og andre bunddyr.

Skrubben gyder tidligt på foråret i saltvand og de 2 millioner æg, der klægges til yngel efter en uge flyder frit i vandmasserne. Når småskrubberne når en længde på 1-2 cm, drejer de sig, bliver til fladfisk og søger ned mod bunden på lavt vand. Derfor kan man, når man bader ved stranden, se de små fladfisk fare af sted lavt over bunden.

Maksimale størrelser

Vægtlængde
4 kg70 cm

Fiskeri

Skrubben er en spisefisk og som sportsfisk fiskes den specielt ved hav- og kystfiskeri men kan også fanges i fjorde.

Fiskerimetoder

MedefiskeriBørsteorm, muslinger

Mindstemål

Ferskvand22½ cm
Saltvand25½ cm
Bælterne og Østersøen23 cm

Fredninger

Ferskvand15. februar - 14 maj (hunskrubber)
Saltvand1. februar - 30. april (hunskrubber)
Bælterne og vestlige Østersø

Fiskekalender

Fangstchancer

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Havfiskeri  
Kystfiskeri  

Forklaring    Lavsæson    Højsæson    Fredning


Fiskearter

Aborrefisk/aborre_333.png
Ålfisk/aal_333.png
Ålekvabbefisk/aalekvabbe_333.png
Bækørredfisk/bækørred_foto_333.png
Brasenfisk/brasen_333.png
Brislingfisk/brisling_333.png
Fjæsingfisk/fjæsing_333.png
Fjeldørredfisk/fjeldoerred_333.png
Geddefisk/gedde_333.png
Grundlingfisk/grundling_333.png
Havkatfisk/havkat_333.png
Havørredfisk/oerred_333.png
Heltfisk/helt_333.png
Hornfiskfisk/hornfisk_333.png
Isingfisk/ising_333.png
Karpefisk/karpe_333.png
Karussefisk/karusse_333.png
Kildeørredfisk/kildeoerred_333.png
Knudefisk/knude_333.png
Laksfisk/laks_333.png
Langefisk/lange_333.png
Lyssej (lubbe)fisk/lubbe_333.png
Makrelfisk/makrel_333.png
Mørksejfisk/sej_333.png
Multefisk/multe_333.png
Pighajfisk/pighaj_333.png
Pighvarfisk/pighvarre_333.png
Regnbueørredfisk/regnbueoerred_333.png
Rimtefisk/rimte_333.png
Rødspættefisk/rødspætte_333.png
Rudskallefisk/rundskalle_333.png
Sandartfisk/sandart_333.png
Sildfisk/sild_333.png
Skallefisk/skalle_333.png
Skrubbefisk/skrubbe_333.png
Slethvarrefisk/slethvarre_333.png
Stallingfisk/stalling_333.png
Stenbiderfisk/stenbider_333.png
Suderfisk/suder_333.png
Torskfisk/torsk_333.png
Ulkfisk/ulk_333.png

Fisk og steder

MMX-CMS v.3.1.0 - 2021.04.16. ViggoWeb ©2015-2021